Blog

Odpowiedzialność członków zarządu

W jednym z ostatnich tekstów pt. „Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe” zajmowałem się kwestią odpowiedzialności za należności publicznoprawne. Dzisiejszy tekst będzie dotyczył natomiast zagadnienia jakim jest odpowiedzialność członków zarządu. Tym razem będzie jednak chodzić o odpowiedzialność za zobowiązania prywatnoprawne. W grę będą zatem wchodziły wszelkiego rodzaju długi związane np.

Czytaj Dalej »

Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy

W jednym z poprzednich artykułów na blogu Kancelarii pt. „Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy” opisałem problematykę zakazu konkurencji niedotyczącego okresu trwania stosunku pracy. Pomimo tego, że pomiędzy tymi instytucjami prawnymi istnieje szereg podobieństw, to jednak regulacje prawne zawierają w tym zakresie szereg różnic, które to różnice będą przede wszystkim

Czytaj Dalej »

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe

W jednym z ostatnich tekstów pt.  „Cywilnoprawna odpowiedzialność członka zarządu” poruszałem tematykę odpowiedzialności jaka członek zarządu może ponieść za wyrządzenie spółce szkody oraz za jej długi. Niniejszy wpis będzie dotyczył natomiast odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki. Regulacja jest tu bardziej rygorystyczna niż w przypadku art. 299 kodeksu spółek handlowych, co

Czytaj Dalej »

Wygrana Kancelarii w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w sprawie prowadzonej przez Kancelarię dla Jej Klientów z zakresu ochrony dóbr osobistych zapadł 22 czerwca 2022 r. wyrok Sądu I instancji (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział IV Cywilny, sygn. akt IV C 1210/19) uwzględniający w znakomitej części roszczenia Powodów. Należy podkreślić, że Pozwanym

Czytaj Dalej »

Cywilnoprawna odpowiedzialność członka zarządu

Zasiadanie w zarządzie spółki jest dużym wyzwaniem, związanym z wieloma obowiązkami i to niezależnie od tego czy ktoś jest prezesem czy jedynie członkiem zarządu. Często możemy nie zdawać sobie sprawy jakie regulacje mogą mieć zastosowanie w danej sprawie oraz jakie skutki niesie ze sobą takie a nie inne zachowanie. Co

Czytaj Dalej »

Znak Towarowy – rejestracja

Od wielu lat rośnie w obrocie gospodarczym znacznie marki przedsiębiorstwa rozumianej jako jego oznaczenie wyróżniające go spośród innych uczestników gry rynkowej. W języku potocznym marka (oznaczenie) kojarzy się konsumentom najczęściej ze znakiem towarowym, a zatem charakterystycznym oznaczeniem (przeważnie słownym lub słowno-graficznym), które służy do odróżniania towarów lub usług konkretnego przedsiębiorstwa.

Czytaj Dalej »

Trigon – odzyskanie pieniędzy

Trigon TFI S.A. był jednym z większych podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Dziś ta nazwa wielu inwestorom kojarzy się dosyć negatywnie z uwagi na utracone środków w takie fundusze. W dniu 21 stycznia 2019 r. Trigon TFI S.A. zmienił swoją nazwę na Lartiq TFI S.A. W dalszym ciągu był

Czytaj Dalej »

Czym jest plagiat?

Plagiat jest pojęciem, które znane jest nie tylko w świecie prawniczym, lecz również „zwykłym” obywatelom, którzy posługują się nim często w sposób intuicyjny. W rozumieniu potocznym pod tym pojęciem kryje się przypisanie sobie autorstwa cudzego utworu lub pomysłu. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie próba zdefiniowania pojęcia plagiatu. Czym jest plagiat –

Czytaj Dalej »

Naruszenie znaku towarowego

Prawo ochronne na znak towarowy stanowi obecnie jedno z najważniejszych praw własności intelektualnej dla przedsiębiorców dbających o swoją markę (renomę) w obrocie gospodarczym. Znak towarowy jest bowiem oznaczeniem (najczęściej słownym, graficznym lub słowno-graficznym), którego celem jest przede wszystkim odróżnienie towarów lub usług pochodzących od danego przedsiębiorcy od towarów lub usług,

Czytaj Dalej »

Kredyt we frankach szwajcarskich (CHF)

Kredyty frankowe są owiane złą sławą z uwagi na problemy finansowe w jakie wpędziły kredytobiorców. Na szczęście, możliwe jest dzisiaj wygranie z bankiem w sądzie. Odfrankowienie kredytu lub unieważnienie umowy kredytu we frankach stało się już faktem dla wielu osób. Frankowicze, w kolejnych procesach przyczynili się do ukształtowania korzystnej linii

Czytaj Dalej »

Kontakt

+48 12 307 27 38

Kancelaria Prawa Gospodarczego TMH Kraków - Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)