Blog

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku dla frankowiczów?

Truizmem jest stwierdzenie, że ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku stało się jednym z najgorętszych tematów frankowych ostatnich kilku miesięcy. W związku z tym, że dnia 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (XVIII Wydział Gospodarczy) ogłosił upadłość Getin Noble Banku, wielu kredytobiorców frankowych zaczęło się

Czytaj Dalej »

Sąd usunął WIBOR z umowy kredytu na czas procesu

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia naszemu Klientowi poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas postępowania poprzez ustalenie, że na oprocentowanie kredytu składa się wyłącznie marża Banku w wysokości 1,76%. Innymi słowy, Sąd usunął WIBOR z umowy

Czytaj Dalej »

Brak zakazu konkurencji a działalność konkurencyjna

Zagadnienie zakazu konkurencji (względnie braku zakazu konkurencji) było już przedmiotem kilku artykułów opublikowanych na stronie Kancelarii. Były to w szczególności następujące wpisy: „Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy” oraz „Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy”. Z tematem zakazu konkurencji wiąże się bezpośrednio dylemat (wątpliwość) wielu pracowników, którzy nie podpisywali

Czytaj Dalej »

Konsekwencje unieważnienia kredytu frankowego

W wyroku z dnia 15 czerwca 2023 r. w prawie C-520/21 TSUE przesądził, że banki nie mogą żądać od frankowiczów, będących konsumentami wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Była to jedna  z ostatnich wątpliwości, które powstrzymywały kredytobiorców przed dochodzeniem swoich praw w Sądzie. Unieważnienie kredytu we frankach dla wielu osób

Czytaj Dalej »

Unieważnienie kredytu we frankach a wyrok TS UE z dnia 15 czerwca 2023 r.

Temat wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 r. był już przedmiotem jednego z artykułów na blogu naszej Kancelarii pt. „Obniżenie rat kredytu z WIBOR-em a wyrok TSUE C-287/22”. Należy jednak zauważyć, że przedmiotem wskazanego artykułu nie był „główny” wyrok wydany tamtego dnia przez TS UE, lecz

Czytaj Dalej »

Przedsiębiorca frankowicz pozywa bank

Miło nam poinformować, że złożyliśmy w imieniu naszego Klienta pozew o unieważnienie umowy kredytu we frankach. Sprawa ta jest o tyle wyjątkowa, że nasz Mocodawca zawierał umowę jako przedsiębiorca, a więc nie może powoływać się na przepisy o niedozwolonych postanowienia umownych. Nie zmienia to jednak faktu, że tak czy inaczej

Czytaj Dalej »

Obniżenie rat kredytu z WIBOR-em a wyrok TSUE C-287/22

15 czerwca 2023 r. był niezwykle energetyzującym dniem dla wszystkich zainteresowanych tematyką kredytów frankowych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C-520/21 przesądził, że banki nie mają prawa żądać od konsumentów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytu we frankach. O tym orzeczeniu napiszemy jeszcze więcej

Czytaj Dalej »

Na czym polega nieuczciwa konkurencja w Internecie?

Truizmem zdaje się stwierdzenie, że znaczna część zarówno interakcji społecznych jak i obrotu gospodarczego została obecnie przeniesiona do Internetu. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest nie tylko przeniesienie do rzeczywistości wirtualnej pozytywnych aspektów życia, lecz również zjawisk jednoznacznie negatywnych takich jak np. nieuczciwa konkurencja w Internecie. Powstaje zatem w tym zakresie

Czytaj Dalej »

Unieważnienie kredytu frankowego przedsiębiorcy

Temat jakim jest kredyt we frankach jest niezwykle popularny ostatnim czasem. W samym 2022 r. do sądów wpłynęło ponad 60.000 nowych sprawy, o czym można przeczytać tutaj. Napisano chyba na ten temat wszystko co było możliwe. Do tej pory jednak zainteresowanie skupiało się przede wszystkim na umowach zawieranych z konsumentami

Czytaj Dalej »

Pozew o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

Skąd wziął się temat pozwów banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału? Jak zostało to już wskazane na blogu naszej Kancelarii (vide w szczególności artykuł pt. „Kredyt we frankach szwajcarskich (CHF)”) aktualnie polskie sądy wydają bardzo wiele wyroków, w których dokonują odfrankowienia, lub też, co znacznie częstsze, unieważnienia umowy

Czytaj Dalej »

Kontakt

+48 12 307 27 38

Kancelaria Prawa Gospodarczego TMH Kraków - Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)