Kredyty złotówkowe

Marcin Hotel
Radca Prawny dr Marcin Hotel

W prowadzeniu sprawy skupiam się na tym, żeby osiągnąć cel Klienta. Wybieram rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale i opłacalne.

Większość kredytów hipotecznych udzielanych przez banki w ostatnich latach było opartych o zmienną stopę procentową, najczęściej WIBOR + marża. Doradcy kredytowi i pracownicy banków zapewniali w wielu przypadkach, że nie ma możliwości aby stopy procentowe znacząco wzrosły, co rozmijało się z treścią dokumentów podsuwanych do podpisu. Okazuje się przy tym, że nie są to jedyne zarzuty pod adresem instytucji finansowych, które mogą stanowić podstawę podważania zawartych umów.  

Główne problemy, które są związane z kredytami złotówkowymi, dotyczą przede wszystkim WIBOR-u i sposobu jego ustalania. Dodatkowo, okazuje się, że regulamin ustalania tego wskaźnika nie był wręczany konsumentom przy zawieraniu umowy, a więc trudno uznać, aby mógł on wiązać. Tym samym, oprocentowanie kredytu powinno być równe jedynie marży. I tu pojawia się pytanie, czy taka umowa w ogóle zostałaby zawarta przez strony? Biorąc pod uwagę zakładany przez bank poziom ryzyka wydaje się to wątpliwe, a to już może prowadzić do uznania umowy za nieważną.

W naszej Kancelarii przeanalizowaliśmy postanowienia umowne stosowane przez różne banki. Naszym zdaniem, istnieją podstawy do podważania zawartych umów, a orzecznictwo powinno ukształtować się podobnie pozytywnie jak w przypadku kredytów frankowych. Zachęcamy do kontaktu i przesłania dokumentów do bezpłatnej analizy. Na jej podstawie będziemy w stanie określić możliwe do dochodzenia roszczenia oraz szanse powodzenia sprawy.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

  • bezpłatna analiza umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do CHF
  • pomoc w uzyskaniu dokumentacji z banku
  • przygotowanie pism przedsądowych 
  • sporządzenie pozwu i dalszych pism procesowych
  • reprezentację na każdym etapie postępowania
  • obronę w przypadku ewentualnego pozwu banku o wynagrodzenie z tytuły korzystania z kapitału
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą pomocą prawną, zapraszamy do kontaktu. Nasza Kancelaria Prawa Gospodarczego ma siedzibę w Krakowie. Obsługujemy jednak także Klientów z innych miejscowości, a w szczególności z: Warszawy, Katowic, Rzeszowa, Tarnowa czy Kielc. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

+48 12 307 27 38

Kancelaria Prawa Gospodarczego TMH Kraków - Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)

FAQ

W celu umówienia się na spotkanie w Kancelarii Prawa Gospodarczego najlepiej skorzystać z kontaktu telefonicznej lub mailowego. Można również użyć formularza kontaktowego, dostępnego u dołu strony.

Kancelaria Prawa Gospodarczego otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. W celu umówienia wizyty prosimy jednak o wcześniejszych kontakt, gdyż z uwagi na czynności zawodowe, pracownicy Kancelarii Prawa Gospodarczego bardzo często przebywają poza biurem.
Wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego ustalane jest zawsze indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i niezbędnego nakładu pracy. Podstawą jest stawka godzinowa, jednakże po zapoznaniu się ze sprawą jesteśmy w stanie zaproponować ryczałtowe wynagrodzenie za określone czynności. W przypadku przedsiębiorców, zainteresowanych stałą bieżącą obsługą prawną, proponujemy zawsze indywidualne warunki współpracy.
Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani stałą obsługą prawną. W zakresie rozliczeń możemy zaproponować wariant godzinowy (gdzie wynagrodzenie jest zależne od ilości przepracowanych godzin), wariant ryczałtowy (gdzie Klientowi za zapłatą stałej miesięcznej kwoty przysługuje do wykorzystania określona liczba godzin) oraz wariant mieszany, który stanowi połączenie dwóch wariantów, wskazanych wcześniej.
Tak, Kancelaria Prawa Gospodarczego udziela porad prawnych również w formie zdalnej, za pomocą urządzeń pozwalających na komunikację na odległość. Praktykowane są zarówno konsultacje telefonicznej, jak i przedstawianie opinii w formie mailowej lub też tradycyjnej – pisemnej.