Prawo pracy

Tomasz Marek
Adwokat dr Tomasz Marek

Przy prowadzeniu sprawy staram się zawsze uwzględnić całokształt okoliczności. Poszukuję dla Klienta takich rozwiązań, które pozwolą na szybkie osiągnięcie zakładanego celu.

pracy. Świadcząc usługi w tym zakresie nie skupiamy się wyłącznie na zagadnieniach tzw. indywidualnego prawa pracy oraz na relacji pracodawca-pracownik, lecz prowadzimy również obsługę prawną w zakresie zbiorowego prawa pracy, reprezentując różnorodnych Klientów – zarówno duże spółki będące pracodawcami, jak również organizacje związkowe. Pragniemy podkreślić, że zakres naszych usług obejmuje przede wszystkim pomoc z zakresu prawa pracy na etapie tworzenia stosownej dokumentacji pracowniczej oraz reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych prowadzonych przed sądami pracy. 

Nasi Klienci doceniają nas przede wszystkim za indywidualne podejście do każdej sprawy pracowniczej, którą nam zlecają w ramach współpracy.  

Zakres naszych usług obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • tworzenie dokumentacji pracowniczej (w szczególności umów o pracę)
  • przygotowywanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienia dyscyplinarne)
  • analiza umów o zakazie konkurencji oraz umów o zachowanie poufności (NDA)
  • sporządzanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania
  • windykacja wynagrodzeń pracowniczych 
  • opracowywanie założeń oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę
  • wsparcie pracodawców lub związków zawodowych przy sporach zbiorowych i tworzeniu tzw. wewnętrznych źródeł prawa pracy
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą pomocą prawną, zapraszamy do kontaktu. Nasza Kancelaria Prawa Gospodarczego ma siedzibę w Krakowie. Obsługujemy jednak także Klientów z innych miejscowości, a w szczególności z: Warszawy, Katowic, Rzeszowa, Tarnowa czy Kielc. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

+48 12 307 27 38

Kancelaria Prawa Gospodarczego TMH Kraków - Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)

FAQ

W celu umówienia się na spotkanie w Kancelarii Prawa Gospodarczego najlepiej skorzystać z kontaktu telefonicznej lub mailowego. Można również użyć formularza kontaktowego, dostępnego u dołu strony.

Kancelaria Prawa Gospodarczego otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. W celu umówienia wizyty prosimy jednak o wcześniejszych kontakt, gdyż z uwagi na czynności zawodowe, pracownicy Kancelarii Prawa Gospodarczego bardzo często przebywają poza biurem.
Wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego ustalane jest zawsze indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i niezbędnego nakładu pracy. Podstawą jest stawka godzinowa, jednakże po zapoznaniu się ze sprawą jesteśmy w stanie zaproponować ryczałtowe wynagrodzenie za określone czynności. W przypadku przedsiębiorców, zainteresowanych stałą bieżącą obsługą prawną, proponujemy zawsze indywidualne warunki współpracy.
Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani stałą obsługą prawną. W zakresie rozliczeń możemy zaproponować wariant godzinowy (gdzie wynagrodzenie jest zależne od ilości przepracowanych godzin), wariant ryczałtowy (gdzie Klientowi za zapłatą stałej miesięcznej kwoty przysługuje do wykorzystania określona liczba godzin) oraz wariant mieszany, który stanowi połączenie dwóch wariantów, wskazanych wcześniej.
Tak, Kancelaria Prawa Gospodarczego udziela porad prawnych również w formie zdalnej, za pomocą urządzeń pozwalających na komunikację na odległość. Praktykowane są zarówno konsultacje telefonicznej, jak i przedstawianie opinii w formie mailowej lub też tradycyjnej – pisemnej.