Prawo spółek

Marcin Hotel
Radca Prawny dr Marcin Hotel

W prowadzeniu sprawy skupiam się na tym, żeby osiągnąć cel Klienta. Wybieram rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale i opłacalne.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych. Doradzaliśmy we wszystkich aspektach ich funkcjonowania, poczynając od zakładania spółek, poprzez ich bieżącą działalność do likwidacji. Wielokrotnie pomagaliśmy w transakcjach przekształcenia spółek oraz przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Prowadziliśmy także wiele postepowań dotyczących tzw. sporów korporacyjnych, w tym dotyczących odpowiedzialności członków organów wobec spółki czy też za zobowiązania spółki.

Nasi Klienci doceniają nas w szczególności za elastyczne podejście i znajdowanie rozwiązań niezbędnych w ich działalności gospodarczej. Dodatkowo, przykładamy dużą wagę do szybkości działania i sprawnego przeprowadzenia powierzonych nam transakcji.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

 • rejestracja spółki
 • przygotowanie umowy spółki 
 • tworzenie dokumentów korporacyjnych 
 • podwyższenie kapitału zakładowego i wnoszenie aportu do spółki
 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • doradztwo w działalności zarządu i rady nadzorczej
 • przygotowanie kontraktów menedżerskich
 • likwidacja spółki
 • transakcje nabycia przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
 • przekształcenie spółki w inną spółkę
 • przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
 • spory korporacyjne
 • postępowanie o wyłączenie wspólnika 
 • postępowanie o rozwiązanie spółki
 • reprezentacja udziałowców mniejszościowych
 • postepowania dotyczące dostępu do informacji
 • zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów wobec spółki
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą pomocą prawną, zapraszamy do kontaktu. Nasza Kancelaria Prawa Gospodarczego ma siedzibę w Krakowie. Obsługujemy jednak także Klientów z innych miejscowości, a w szczególności z: Warszawy, Katowic, Rzeszowa, Tarnowa czy Kielc. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

+48 12 307 27 38

Kancelaria Prawa Gospodarczego TMH Kraków - Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)

FAQ

W celu umówienia się na spotkanie w Kancelarii Prawa Gospodarczego najlepiej skorzystać z kontaktu telefonicznej lub mailowego. Można również użyć formularza kontaktowego, dostępnego u dołu strony.

Kancelaria Prawa Gospodarczego otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. W celu umówienia wizyty prosimy jednak o wcześniejszych kontakt, gdyż z uwagi na czynności zawodowe, pracownicy Kancelarii Prawa Gospodarczego bardzo często przebywają poza biurem.
Wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego ustalane jest zawsze indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i niezbędnego nakładu pracy. Podstawą jest stawka godzinowa, jednakże po zapoznaniu się ze sprawą jesteśmy w stanie zaproponować ryczałtowe wynagrodzenie za określone czynności. W przypadku przedsiębiorców, zainteresowanych stałą bieżącą obsługą prawną, proponujemy zawsze indywidualne warunki współpracy.
Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani stałą obsługą prawną. W zakresie rozliczeń możemy zaproponować wariant godzinowy (gdzie wynagrodzenie jest zależne od ilości przepracowanych godzin), wariant ryczałtowy (gdzie Klientowi za zapłatą stałej miesięcznej kwoty przysługuje do wykorzystania określona liczba godzin) oraz wariant mieszany, który stanowi połączenie dwóch wariantów, wskazanych wcześniej.
Tak, Kancelaria Prawa Gospodarczego udziela porad prawnych również w formie zdalnej, za pomocą urządzeń pozwalających na komunikację na odległość. Praktykowane są zarówno konsultacje telefonicznej, jak i przedstawianie opinii w formie mailowej lub też tradycyjnej – pisemnej.