Blog

Kredyt w CHF Raiffeisen Bank zawarty z przedsiębiorcą NIEWAŻNY

Wyrokiem z dnia 19 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXVI Gospodarczy w sprawie o sygn. akt: XXVI GC 642/23 zasądził od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu wykonującym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz

Czytaj Dalej »

Prawomocne unieważnienie umowy kredytu „Multiplan” od mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 stycznia 2024 r. oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 listopada 2021 r., w którym uznano umowę kredytu we frankach „Multiplan” za nieważną. Umowa była zawarta z BRE Bank S.A. określanym jako MultiBank (poprzednik prawny mBank

Czytaj Dalej »

Kolejna polisolokata MultiAsset Invest TU Vienna Life nieważna

Ostatnio informowaliśmy o prawomocnej wygranej w sprawie dotyczącej polisolokaty MultiAsset Invest, gdzie Sąd Okręgowy w Warszawie uznał tę umowę za nieważną. Kontynuujemy dobrą passę. Sąd Okręgowy w Warszawie kolejnym wyrokiem, wydanym w dniu z dnia 8 stycznia 2024 r. uznał umowę MultiAsset Invest za nieważną w całości i zasądził zwrot

Czytaj Dalej »

Czy przejęcie cudzych pracowników jest legalne?

W praktyce obrotu gospodarczego, w którym obecnie (pomimo coraz częstszego wprowadzania automatyzacji procesów i wykorzystywania sztucznej inteligencji) mamy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, wielu przedsiębiorców zadaje pytanie o to, przejęcie cudzych pracowników jest legalne. Inaczej mówiąc, należy odpowiedzieć na pytanie czy, a jeśli tak, to jakie działania, może podejmować

Czytaj Dalej »

Prawomocne unieważnienie polisolokaty MultiAsset Invest

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, w wyroku z dnia 23 listopada 2023 r. zmienił zaskarżony apelacją wyrok Sądu Rejonowego i zasądził na rzecz naszego Klienta całość wpłaconych środków do towarzystwa ubezpieczeń. Sprawa dotyczyła towarzystwa Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i umowy MultiAsset Invest, do których

Czytaj Dalej »

Jak bronić się przed pozwem banku?

Aby podjać walkę z bankiem należy wdać się w spór co do istoty sprawy. Z niniejszego wpisu dowiecie się Państwo jak wygląda proces pozywania kredytobiorcy przez bank oraz jak bronić się przed pozwem banku. Wskażemy również najczęstsze przykłady takich postępowań. Informacje tu zawarte są oparte na naszym doświadczeniu w prowadzeniu

Czytaj Dalej »

Czy firma może uzyskać zadośćuczynienie za negatywną opinię w Internecie?

W świecie, w którym znaczna liczba transakcji i życia gospodarczego przeniosła się do Internetu, coraz większe znaczenie nabiera renoma, którą dana firma cieszy się w Internecie. Coraz większy odsetek konsumentów podejmuje bowiem decyzje o nawiązaniu współpracy z konkretnym przedsiębiorcą w oparciu o to, jakie ma on opinie w Internecie we

Czytaj Dalej »

Jaki skutecznie chronić swoją firmę przed nieuczciwą konkurencją?

W dobie coraz mocniejszej konkurencji w obrocie gospodarczym, wielu przedsiębiorców mierzy się w ramach swojej działalności z taką działalnością konkurentów, która wykracza poza dopuszczalne prawnie ramy konkurencji i stanowi tzw. nieuczciwą konkurencję. Konsekwentnie, coraz częściej pojawiają się zapytania o to co należy zrobić, aby skutecznie chronić firmę przed nieuczciwą konkurencją? Przedmiotem

Czytaj Dalej »

Jak pozwać bank?

Banki są instytucjami zaufania publicznego, co oznacza, że ciążą na nich specyficzne obowiązki dotyczące formułowania umów i ich przejrzystości. Zdarza się jednak, nie tak znów rzadko, że dochodzi do sporu pomiędzy bankiem a jego klientami odnośnie treści danej umowy. Może to być związane z interpretacją umowy, stosowaniem przez bank niedozwolonych

Czytaj Dalej »

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku dla frankowiczów?

Truizmem jest stwierdzenie, że ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku stało się jednym z najgorętszych tematów frankowych ostatnich kilku miesięcy. W związku z tym, że dnia 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (XVIII Wydział Gospodarczy) ogłosił upadłość Getin Noble Banku, wielu kredytobiorców frankowych zaczęło się

Czytaj Dalej »

Kontakt

+48 12 307 27 38

Kancelaria Prawa Gospodarczego TMH Kraków - Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)