Blog

Unieważnienie kredytu frankowego w banku BGŻ

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny, wyrokiem z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt: I C 935/21 orzekł, że umowa kredytu we frankach zawarta z bankiem BGŻ  (przez naszych Klientów jest nieważna. Postępowanie toczyło się przeciwko bakowi BNP Paribas Bank Polska S.A., który jest następcą

Czytaj Dalej »

Czy zakaz konkurencji jest dopuszczalny w umowie zlecenia lub umowie B2B?

Coraz częściej do naszej Kancelarii trafiają Klienci, którzy w zawartych przez siebie umowach cywilnoprawnych, takich jak w szczególności umowa zlecenia lub umowa współpracy (będąca w praktyce najczęściej po prostu umową o świadczenie usług), mają zawarte klauzule ograniczające konkurencję – tzw. zakazy konkurencji. Przedmiotem wskazanych klauzul umownych jest przedmiotowe, terytorialne i

Czytaj Dalej »

Kto ma prawo autorskie do utworu pracownika?

W przypadku bardzo wielu branż, efektem pracy osoby zatrudnionej przez przedsiębiorcę jest dobro niematerialne, które ustawodawca określa mianem utworu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83, ze zm.), dalej jako „pr. aut.”:

Czytaj Dalej »

Unieważnienie umowy kredytu „mPlan” od BRE Bank S.A. (mBank S.A.)

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 7 marca 2024 r. ustalił, że umowa kredytu we frankach „mPlan”, która została zawarta z BRE Bank S.A. jest nieważna. Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 494.449,45 zł tytułem zwrotu nienależnie uiszczonych rat oraz zwrot kosztów procesu. Umowa zawierała w  szczególności

Czytaj Dalej »

Kredyt w CHF Raiffeisen Bank zawarty z przedsiębiorcą NIEWAŻNY

Wyrokiem z dnia 19 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXVI Gospodarczy w sprawie o sygn. akt: XXVI GC 642/23 zasądził od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu wykonującym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz

Czytaj Dalej »

Prawomocne unieważnienie umowy kredytu „Multiplan” od mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 stycznia 2024 r. oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 listopada 2021 r., w którym uznano umowę kredytu we frankach „Multiplan” za nieważną. Umowa była zawarta z BRE Bank S.A. określanym jako MultiBank (poprzednik prawny mBank

Czytaj Dalej »

Kolejna polisolokata MultiAsset Invest TU Vienna Life nieważna

Ostatnio informowaliśmy o prawomocnej wygranej w sprawie dotyczącej polisolokaty MultiAsset Invest, gdzie Sąd Okręgowy w Warszawie uznał tę umowę za nieważną. Kontynuujemy dobrą passę. Sąd Okręgowy w Warszawie kolejnym wyrokiem, wydanym w dniu z dnia 8 stycznia 2024 r. uznał umowę MultiAsset Invest za nieważną w całości i zasądził zwrot

Czytaj Dalej »

Czy przejęcie cudzych pracowników jest legalne?

W praktyce obrotu gospodarczego, w którym obecnie (pomimo coraz częstszego wprowadzania automatyzacji procesów i wykorzystywania sztucznej inteligencji) mamy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, wielu przedsiębiorców zadaje pytanie o to, przejęcie cudzych pracowników jest legalne. Inaczej mówiąc, należy odpowiedzieć na pytanie czy, a jeśli tak, to jakie działania, może podejmować

Czytaj Dalej »

Prawomocne unieważnienie polisolokaty MultiAsset Invest

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, w wyroku z dnia 23 listopada 2023 r. zmienił zaskarżony apelacją wyrok Sądu Rejonowego i zasądził na rzecz naszego Klienta całość wpłaconych środków do towarzystwa ubezpieczeń. Sprawa dotyczyła towarzystwa Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i umowy MultiAsset Invest, do których

Czytaj Dalej »

Jak bronić się przed pozwem banku?

Aby podjać walkę z bankiem należy wdać się w spór co do istoty sprawy. Z niniejszego wpisu dowiecie się Państwo jak wygląda proces pozywania kredytobiorcy przez bank oraz jak bronić się przed pozwem banku. Wskażemy również najczęstsze przykłady takich postępowań. Informacje tu zawarte są oparte na naszym doświadczeniu w prowadzeniu

Czytaj Dalej »

Kontakt

+48 12 307 27 38

Kancelaria Prawa Gospodarczego TMH Kraków - Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)