Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Tomasz Marek
Adwokat dr Tomasz Marek

Przy prowadzeniu sprawy staram się zawsze uwzględnić całokształt okoliczności. Poszukuję dla Klienta takich rozwiązań, które pozwolą na szybkie osiągnięcie zakładanego celu.

W dobie wolnego rynku i swobody obrotu gospodarczego z każdym rokiem coraz większego znaczenia nabierają przepisy regulujące zasady uczciwej konkurencji. Mówiąc najprościej, przedmiotowe regulacje wyznaczają nam reguły gry rynkowej pomiędzy poszczególnymi uczestnikami obrotu gospodarczego. W ramach naszej Kancelarii od wielu lat prowadzimy wiele spraw dotyczących roszczeń wynikających z popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji. Pomagamy przedsiębiorcom nie tylko na etapie sądowym czy negocjacji przedsądowych (w tym w postępowaniach mediacyjnych), lecz również na etapie analizy poszczególnych strategii działań dokonując każdorazowo dokładnej weryfikacji tego, czy planowana aktywność może być uznana za delikt nieuczciwej konkurencji. 

Nasi Klienci doceniają nas przede wszystkim za czas reakcji oraz rzetelne podejście do każdej zleconej sprawy. 

Zakres naszych usług obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • analiza planowanych działań z perspektywy przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • reprezentacja w sprawach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji
  • ocena prawna działań konkurencyjnych przedsiębiorstw z perspektywy przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • tworzenie dokumentacji oraz strategii związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa
  • prowadzenie kompleksowe spraw z zakresu najczęściej występujących czynów nieuczciwej konkurencji takich jak przede wszystkim utrudnianie dostępu do rynku, nieuczciwe naśladownictwo produktów, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • szkolenia z zakresu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą pomocą prawną, zapraszamy do kontaktu. Nasza Kancelaria Prawa Gospodarczego ma siedzibę w Krakowie. Obsługujemy jednak także Klientów z innych miejscowości, a w szczególności z: Warszawy, Katowic, Rzeszowa, Tarnowa czy Kielc. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

+48 12 307 27 38

Kancelaria Prawa Gospodarczego TMH Kraków - Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)

FAQ

W celu umówienia się na spotkanie w Kancelarii Prawa Gospodarczego najlepiej skorzystać z kontaktu telefonicznej lub mailowego. Można również użyć formularza kontaktowego, dostępnego u dołu strony.

Kancelaria Prawa Gospodarczego otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. W celu umówienia wizyty prosimy jednak o wcześniejszych kontakt, gdyż z uwagi na czynności zawodowe, pracownicy Kancelarii Prawa Gospodarczego bardzo często przebywają poza biurem.
Wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego ustalane jest zawsze indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i niezbędnego nakładu pracy. Podstawą jest stawka godzinowa, jednakże po zapoznaniu się ze sprawą jesteśmy w stanie zaproponować ryczałtowe wynagrodzenie za określone czynności. W przypadku przedsiębiorców, zainteresowanych stałą bieżącą obsługą prawną, proponujemy zawsze indywidualne warunki współpracy.
Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani stałą obsługą prawną. W zakresie rozliczeń możemy zaproponować wariant godzinowy (gdzie wynagrodzenie jest zależne od ilości przepracowanych godzin), wariant ryczałtowy (gdzie Klientowi za zapłatą stałej miesięcznej kwoty przysługuje do wykorzystania określona liczba godzin) oraz wariant mieszany, który stanowi połączenie dwóch wariantów, wskazanych wcześniej.
Tak, Kancelaria Prawa Gospodarczego udziela porad prawnych również w formie zdalnej, za pomocą urządzeń pozwalających na komunikację na odległość. Praktykowane są zarówno konsultacje telefonicznej, jak i przedstawianie opinii w formie mailowej lub też tradycyjnej – pisemnej.