Sąd usunął WIBOR z umowy kredytu na czas procesu

Marcin Hotel
Radca Prawny dr Marcin Hotel

W prowadzeniu sprawy skupiam się na tym, żeby osiągnąć cel Klienta. Wybieram rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale i opłacalne.

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia naszemu Klientowi poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas postępowania poprzez ustalenie, że na oprocentowanie kredytu składa się wyłącznie marża Banku w wysokości 1,76%. Innymi słowy, Sąd usunął WIBOR z umowy kredytu na czas procesu. Co istotne, miesięczna rata kredytu uległa zmniejszeniu z ok. 6.250,00 zł, na ok. 3.300,00 zł, a więc prawie o połowę. Jeżeli w toku właściwego postępowania Sąd potwierdzi, że postanowienia dotyczące WIBOR nie wiążą konsumenta, Klient oszczędzi na odsetkach ok. 600.000,00 zł. Jest się zatem o co bić.

Wydanie postanowienia zgodnie z naszym wnioskiem oznacza, że Sąd musiał uznać roszczenie o usunięcie WIBOR z umowy kredytu hipotecznego za uprawdopodobnione. Jest to niezwykle istotne, ponieważ wskazuje na przychylenie się Sądu do naszej argumentacji prawnej odnośnie wadliwości inkorporowania postanowień dotyczących WIBOR-u do treści umowy. Postanowienie jest mocne, a czas pokaże czy stanie się prawomocne 🙂

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o powyższej tematyce, zachęcamy do zapoznania się z naszym tekstem pt. Usunięcie WIBOR z umowy kredytu złotówkowego.

dr Marcin Hotel

dr Marcin Hotel

Specjalizuję się w prawie gospodarczym. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Więcej o mnie....

Jeśli szukacie Państwo pomocy dotyczącej powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawa Gospodarczego w Krakowie. Oprócz samego Krakowa, prowadzimy także sprawy na terenie całej Polski, a w szczególności w miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Tarnów czy Rzeszów. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

+48 12 307 27 38

TMH Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)