Kredyt w CHF Raiffeisen Bank zawarty z przedsiębiorcą NIEWAŻNY

Wyrokiem z dnia 19 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXVI Gospodarczy w sprawie o sygn. akt: XXVI GC 642/23 zasądził od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu wykonującym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz naszej Klientki kwotę 155.211,37 zł wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami procesu.

Co najistotniejsze w tej wiadomości, umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego została zawarta z Klientką która występowała jako przedsiębiorca. Działalność gospodarcza polegała na prowadzeniu salonu fryzjerskiego.

Z ustnych motywach, które zostały wygłoszone, Sąd nie miał wątpliwości, że umowa kredytu we frankach była nieważna z powodu całkowitej swobody jaką miał bank w ustalaniu kursu CHF/PLN. Bank został zobowiązany do zwrotu nadpłat czyli kwot wpłaconych do banku ponad kwotę zwróconego kapitału kredytu.

Dodatkowo cieszy czas rozpoznania sprawy. Pozew wpłynął do Sądu 13 czerwca 2023 r., a więc na wyrok czekaliśmy niewiele ponad 9 miesięcy. Dobry wynik.

Więcej na temat podstaw nieważności umowy można przeczytać we wpisie: Unieważnienie kredytu frankowego przedsiębiorcy

dr Marcin Hotel

dr Marcin Hotel

Specjalizuję się w prawie gospodarczym. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Więcej o mnie....

Jeśli szukacie Państwo pomocy dotyczącej powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawa Gospodarczego w Krakowie. Oprócz samego Krakowa, prowadzimy także sprawy na terenie całej Polski, a w szczególności w miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Tarnów czy Rzeszów. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

+48 12 307 27 38

TMH Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)