Prawomocne unieważnienie umowy kredytu „Multiplan” od mBank S.A.

Marcin Hotel
Radca Prawny dr Marcin Hotel

W prowadzeniu sprawy skupiam się na tym, żeby osiągnąć cel Klienta. Wybieram rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale i opłacalne.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 stycznia 2024 r. oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 listopada 2021 r., w którym uznano umowę kredytu we frankach „Multiplan” za nieważną. Umowa była zawarta z BRE Bank S.A. określanym jako MultiBank (poprzednik prawny mBank S.A.). Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 107.303,75 CHF tytułem nadpłat kredytu.

Jedną z głównych wadliwości zawartej umowy jest brzmienie § 11 ust. 5 Umowy kredytu, zgodnie z którym:

„raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”

Z powyższą regulacją koresponduje § 24 ust. 2 regulaminu, zgodnie z którym:

wysokość każdej raty odsetkowej lub kapitało-odsetkowej kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej określana jest w tej walucie, natomiast jej spłata dokonywana jest w złotych po uprzednim jej przeliczeniu wg kursu sprzedaży danej waluty, określonym w tabeli kursowej BRE Banku S.A. na dzień spłaty

Umowa pozwalała zatem bankowi na dowolne kształtowanie wysokości rat kredytu, a tym samym wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Takie postanowienia są oczywiście niedozwolone i nie wiążą konsumenta. Mając przy tym na uwadze, że dotyczą one głównego przedmiotu umowy, wskazana wadliwość pociąga za sobą nieważność całej umowy kredytu.

To już kolejna sprawa, w której umowa kredytu „Multiplan” okazuje się nieważna. Można mówić zatem w tym zakresie o utrwalonej linii orzeczniczej, a osoby zastanawiające się nad rozpoczęciem sporu z bankiem mogą z optymizmem rozważać to posunięcie.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat postępowania z bankiem zachęcamy do zapoznania się z wpisem: Unieważnienie kredytu we frankach Kraków

dr Marcin Hotel

dr Marcin Hotel

Specjalizuję się w prawie gospodarczym. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Więcej o mnie....

Jeśli szukacie Państwo pomocy dotyczącej powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawa Gospodarczego w Krakowie. Oprócz samego Krakowa, prowadzimy także sprawy na terenie całej Polski, a w szczególności w miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Tarnów czy Rzeszów. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

+48 12 307 27 38

TMH Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)