dr Tomasz Marek, adwokat

Tomasz Marek

Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji oraz gdzie ukończył Szkołę Prawa Austriackiego. W 2013 r. zwyciężył w międzynarodowym konkursie International Commercial Mediation Competition w Paryżu.

Jako autor licznych publikacji naukowych od wielu lat prowadzi różnego rodzaju zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim gdzie omawia między innymi tematykę prawa własności intelektualnej oraz regulacje z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. 

W swojej praktyce zawodowej realizowanej w ramach Kancelarii specjalizuje się w sprawach z zakres prawa własności intelektualnej (ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego oraz prawa znaków towarowych), prawa cywilnego oraz prawa pracy. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również przygotowywanie i negocjowanie umów, w tym w szczególności skomplikowanych kontraktów inwestycyjnych dotyczących dużych przedsięwzięć gospodarczych oraz licencji i kontraktów menadżerskich. Jako pełnomocnik reprezentuje Klientów w licznych postępowaniach sądowych (przede wszystkim w sporach gospodarczych) oraz postępowaniach przed właściwymi organami, co dotyczy między innymi Urzędu Patentowego RP oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

W ramach Kancelarii prowadził wiele szkoleń oraz audytów obejmujących różnorodne sfery działalności przedsiębiorstw, w tym między innymi przeprowadzał audyty z zakresu ochrony danych osobowych oraz szkolenia z zakresu prawa autorskiego. 

W Kancelarii koordynuje sprawy z zakresu następujących specjalizacji:

  • Prawo cywilne
  • Prawo autorskie i własności intelektualnej
  • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  • Prawo pracy

Języki: angielski, niemiecki.

Kontakt

+48 12 307 27 38

Kancelaria Prawa Gospodarczego TMH Kraków - Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)

FAQ

W celu umówienia się na spotkanie w Kancelarii Prawa Gospodarczego najlepiej skorzystać z kontaktu telefonicznej lub mailowego. Można również użyć formularza kontaktowego, dostępnego u dołu strony.

Kancelaria Prawa Gospodarczego otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. W celu umówienia wizyty prosimy jednak o wcześniejszych kontakt, gdyż z uwagi na czynności zawodowe, pracownicy Kancelarii Prawa Gospodarczego bardzo często przebywają poza biurem.
Wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego ustalane jest zawsze indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i niezbędnego nakładu pracy. Podstawą jest stawka godzinowa, jednakże po zapoznaniu się ze sprawą jesteśmy w stanie zaproponować ryczałtowe wynagrodzenie za określone czynności. W przypadku przedsiębiorców, zainteresowanych stałą bieżącą obsługą prawną, proponujemy zawsze indywidualne warunki współpracy.
Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani stałą obsługą prawną. W zakresie rozliczeń możemy zaproponować wariant godzinowy (gdzie wynagrodzenie jest zależne od ilości przepracowanych godzin), wariant ryczałtowy (gdzie Klientowi za zapłatą stałej miesięcznej kwoty przysługuje do wykorzystania określona liczba godzin) oraz wariant mieszany, który stanowi połączenie dwóch wariantów, wskazanych wcześniej.
Tak, Kancelaria Prawa Gospodarczego udziela porad prawnych również w formie zdalnej, za pomocą urządzeń pozwalających na komunikację na odległość. Praktykowane są zarówno konsultacje telefonicznej, jak i przedstawianie opinii w formie mailowej lub też tradycyjnej – pisemnej.