Unieważnienie kredytu frankowego w banku BGŻ

Marcin Hotel
Radca Prawny dr Marcin Hotel

W prowadzeniu sprawy skupiam się na tym, żeby osiągnąć cel Klienta. Wybieram rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale i opłacalne.

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny, wyrokiem z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt: I C 935/21 orzekł, że umowa kredytu we frankach zawarta z bankiem BGŻ  (przez naszych Klientów jest nieważna. Postępowanie toczyło się przeciwko bakowi BNP Paribas Bank Polska S.A., który jest następcą prawnym BGŻ-etu.

Za niedozwolone w umowie trzeba uznać następujące postanowienia:

 §4 ust. 1 Umowy:

„Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w ust. 3. Spłata kredytu następuje w złotych. Zmiana kursu waluty wpływa na wysokość salda kredytu oraz raty kapitałowo – odsetkowej. 

§37 ust. 1 Regulaminu:

„Kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna, waluty obowiązującego w Banku w chwili wypłaty. 

§37 ust. 2 Regulaminu:

„Kredyty w walutach wymienialnych podlegają spłacie w złotych , przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Banku w chwili spłaty. 

Jest to już kolejna w sprawa, w której BNP Paribas przegrywa a Sąd uznaje kredyt frankowy w banku BGŻ za nieważny. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o procedurze unieważnienia kredytu frankowego, zapraszamy do zapoznania się z tekstem pt. „Unieważnienie kredytu we frankach”.

dr Marcin Hotel

dr Marcin Hotel

Specjalizuję się w prawie gospodarczym. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Więcej o mnie....

Jeśli szukacie Państwo pomocy dotyczącej powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawa Gospodarczego w Krakowie. Oprócz samego Krakowa, prowadzimy także sprawy na terenie całej Polski, a w szczególności w miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Tarnów czy Rzeszów. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

+48 12 307 27 38

TMH Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)