Unieważnienie kredytu frankowego w Bank Millenium S.A.

Marcin Hotel
Radca Prawny dr Marcin Hotel

W prowadzeniu sprawy skupiam się na tym, żeby osiągnąć cel Klienta. Wybieram rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale i opłacalne.

Miło nam poinformować że Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie o sygnaturze akt: XXVIII C 14408/21 uznał za nieważną umowę kredyt w frankach szwajcarskich zawartej przez naszego Klienta z Bank Millenium S.A.

Za niedozwolone zostały uznane przede wszystkim postanowienia § 2 ust. 2 umowy kredytowej, zgodnie z którym:

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu wypłacanego w transzach Bank wysyła do Kredytobiorcy pismo, informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej  
w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu/ transzy, przy czym zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej.

Takie sformułowanie umowy pozwalało bankowi w dowolny sposób kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorcy, ponieważ to bank samodzielnie określał kurs przeliczenia CHF do PLN.

Oprócz samego uznania umowy za nieważną, Sąd dodatkowy zasądził od banku na rzecz Klienta kwotę 43.019,87 zł oraz kwotę 42.442,80 CHF.

Wydany wyrok potwierdza korzystną linię orzeczniczą dla frankowiczów – również w zakresie dotyczącym kredytów oferowanych przez Bank Millenium.

Zachęcamy wszystkie osoby, które posiadają tego typu umowy do kontaktu celem przeanalizowania ich sytuacji i przysługujących roszczeń. W większości wypadków nie powinno być problemów ze skutecznym zakwestionowaniem zawartej umowy.

dr Marcin Hotel

dr Marcin Hotel

Specjalizuję się w prawie gospodarczym. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Więcej o mnie....

Jeśli szukacie Państwo pomocy dotyczącej powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawa Gospodarczego w Krakowie. Oprócz samego Krakowa, prowadzimy także sprawy na terenie całej Polski, a w szczególności w miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Tarnów czy Rzeszów. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

+48 12 307 27 38

TMH Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska
Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków
Contact Form (#3)